شلوار جین سنگشویی شده
کیمیا نساجین
آدرس: تهران، شهر ری کیلومتر ۱۲ جاده ورامین قلعه نو
به سمت جاده چال طرخان شهرک صنفی تولیدی عشق آباد
بلوار شرقی خیابان چهاردهم پلاک ۱۳۵
۰۹۱۲۸۷۰۴۶۵۲
۰۹۱۲۳۱۰۰۹۲۶

۰۲۱۳۶۶۹۵۰۰۷

info@kimianasajean.com
فهرست
خدمات سنگشویی تنها به صورت عمده ارائه میشود