واردات مواد شیمیایی و دستگاه های سنگشویی

شرکت کیمیا نساجین آماده ارائه خدمات در زمینه های واردات محصولات سنگشویی و محصولات شیمیایی از کشور ترکیه میباشد.

فهرست
خدمات سنگشویی تنها به صورت عمده ارائه میشود