خدمات سنگشویی

سنگشویی و شستن تمام پارچه های جین توسط متخصصین مجرب مجموعه کیمیا نساجین با کیفیت بالا صورت میگیرد.

راه اندازی خط سنگشویی

راه اندازی خط سنگشویی و تامین دستگاه های مربوطه به وسیله کارشناس و مشاور مجرب با ۳۰ سال تجربه

فهرست
خدمات سنگشویی تنها به صورت عمده ارائه میشود